Klinik biyokimya hastalıkların teşhisinde önemli rol oynamasının yanı sıra hastalıkların birbirinden ayırt edilebilmesi açısından da önemlidir. Hastalık süreçlerini incelerken vücudun çeşitli bölgelerinden alınan sıvılar, salgılar ve doku örnekleri meloküler yapı düzeyinde analiz edilir. Klinik biyokimya ile hastalıklara kesin teşhis konulamasa bile, eldeki verilerle biyokimyasal analizlerin bir bütün içerisinde değerlendirilmesi teşhislerin çok daha isabetli konulabilmesi açısından fayda sağlar. Klinik biyokimya yöntemleriyle elde edilen pozitif veya negatif veriler hastalık tanısına destek olabildiği gibi tedavi aşamasında yol gösterici veya öncü olabilirler.

Klinik biyokimya analizleri koruyucu hekimlik açısından da büyük öneme sahiptir. Bireyler hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce klinik biyokimyasal açıdan incelenmeleri halinde elde edilen veriler ilerde oluşması muhtemel hastalıkların önceden saptanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda fayda sağlar. Bu sebeple özellikle ileri yaş grubundan kadın-erkek bireylerin belirli periyotlarla klinik biyokimya analizlerinden geçmeleri ve Check –up yaptırarak olası hastalıklarla ilgili erken teşhis olanağını değerlendirmelidir.

Klinik biyokimya ünitelerinde yapılan uygulamalar ve gerek rutin halde, gerekse spesifik olarak yapılan testler ise,

  • Diyabet hastalığı ile ilgili yapılan testler kan şekeri, glukoz tolerans testi, idrardaki mikro albümün oranlarının belirlenmesi, idrardaki protein miktarı, Hemoglobin A1 c testi, insülin testleri, HOME IR ve glukoz testleri,
  • Karaciğer, pankreas testleri, Safra yolları testleri, AST, LDH, ALT, GGT amilaz, lipaz testleri,
  • Kemik merker testleri; ALP, fosfor, kalsiyum, D vitamini
  • Lipidler( kan yağları) ile ilgili kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, Trigliserid,
  • Kardiyak testler ( Kalp testleri) CK, CK-MB, Troponin, AST, LDH, T testleri,
  • Böbrek testleri; kreatinin, üre, idrar analizi,
  • Anemi ( Kansızlık ) testleri, folik asit testi, demir bağlama testi, hemogram, demir, ferritin, B12 vitamini testi
  • Elektrolit testleri magnezyum, sodyum, potasyum klorür, kalsiyum testleri,
Son Güncelleme: 21 Mayıs 2022
Whatsapp