Bölüm Hakkında

Özen Antakya Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümlerinde, yetişkin kalp ve damar hastalıklarında açık cerrahi, kapalı, endovasküler yöntemlerin yanında minimal invaziv (küçük kesi ile) yöntemler ve robotik cerrahi uygulanmaktadır. Yüksek riskli hastalar da multidisipliner bir yaklaşımla, teknolojiyle dost ve kişiye özel yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. Özen Antakya Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri  (Kardiyovasküler Cerrahi- KVC), ilgili tüm akademik ve teknolojik çalışmaları takip edip uygulamakta, bunun yanında kalp sağlığıyla ilgili farkındalık oluşturmak için de çalışmalar yürütmektedir.

Kalp ve damar cerrahisi nedir?

Kardiyovasküler cerrahi ya da KVC adı ile anılan Kalp ve Damar Cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi doktorları tarafından, kalp ve dört büyük damara ve periferik damarlara yapılan ameliyatların genel adıdır. Kalp ve damar cerrahisi olunmasının sebebi hastanın tetkikleri sonucunda kalpte ya da damarlarda saptanan sorunun tedavisinin ilaç ya da farklı yöntemlerle çözülmesinin yeterli olmamasıdır. Bu durumda endişeye gerek duyulmamalıdır. Çünkü Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümlerinde bu ameliyatlar, deneyimli ekipler, ileri teknoloji ürünü cihazlar ve multidisipliner yaklaşımlarla en güvenli şekilde yapılmaktadır.

Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümlerinde yapılan işlemler şöyle sıralanabilir:

  • Koroner by-pass ameliyatları
  • Kapak onarım ve replasmanları
  • Aort anevrizmaları ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavileri
  • Varis tedavileri
  • Kalp tümörü tedavileri

Koroner bypass: Kalbin beslenmesini sağlayan koroner arterlerde daralma ya da tıkanıklık olduğunda yapılan cerrahi yöntemidir. Bacak, ön kol arteri ve göğüs arteri gibi damarlar hazırlanarak hasta bölgeye nakledilerek ameliyat gerçekleştirilir.

Kapak onarım ve replasman ameliyatları: Aort, triküspit veya mitral kapak ile ilgili tüm problemlerde multidisipliner yaklaşım ve minimal invaziv yöntemlerle tedaviler gerçekleştirilebilmektedir.

Aort anevrizmaları ve ritim bozukluklarının cerrahi tedavileri: Büyük aort damarı ameliyatlarında 2-3 santimetre çapında stentler aort damarının içine başarı ile yerleştirilebilmektedir. Bu işlem Girişimsel Radyoloji bölümü ile birlikte yürütülmektedir.

Varis tedavileri: Varis tedavisinde hastaya en uygun yöntemin belirlenmesi için doppler incelemesi yapılır. Bu sayede kişinin damarları hakkında önemli bilgiler de edinilir. Buna göre, ameliyat, girişimsel tedaviler, skleroterapi, stripping, damar içi termal ablasyon (lazer), damar içi köpük skleroterapisi gibi yöntemler varis tedavisinde uygulanır.

Kalp tümörü tedavileri: Kalp ya da kalp kapaklarında oluşan kalp tümörlerinde açık cerrahi, minimal invaziv cerrahi veya robotik cerrahi uygulanabilmektedir. Yöntem, hastanın durumuna göre belirlenmektedir.

Akademi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümlerinde uygulanan cerrahi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir:

Açık cerrahi: Hastanın göğüs kemiği boydan boya açılır. Ameliyat kesisi 20 ile 25 cm uzunluğunda olmaktadır. En eski cerrahi yöntemlerden biridir. Ameliyat büyük bir ekiple gerçekleştirilir. Birçok farklı işlem ameliyat esnasında güvenle uygulanmaktadır. Ameliyat sonrasında göğüs kemiğinin kesilmesine bağlı olarak gelişebilecek komplikasyonlardan korunmak için hastalara da önemli görevler düşmektedir. Kemiğin iyileşmesi tamamlanana kadar hastanın göğüs duvarını koruması gerekmektedir. Hastanede kalış süresi bu yöntemde daha uzun olmaktadır. Bu yöntemle yapılan ameliyatlardan biri de koroner bypass ameliyatlarıdır.. Açık olarak yapılan koroner bypass ameliyatları, , kesin olarak yaşam süresini uzatan, son derece düşük bir risk ile yapılabilen ameliyatlardır.

Küçük kesi ile kalp ameliyatı:

Kalp ameliyatlarında göğüs kafesi açıldığı zanan hem hasta hem hekim açısından biraz daha zorlu bir süreç yaşanabilmektedir. Bu dönemin daha hızlı ve ağrısız geçmesi adına kalp ameliyatları uygun hastalarda küçük kesi yani minimal invaziv yöntemle yapılabilmektedir. Bu yöntemde göğüs kemiğinin 20-25 cm kesilmesi yerine daha küçük kesiler aracılığıyla ameliyat yapılmaktadır. Kalp kapak ameliyatlarında, koroner bypass cerrahisinde, kalp deliklerinin kapatılmasında, kalp içi tümörlerin çıkarılmasında küçük kesi yöntemi kullanılabilmektedir. Bu yöntemle göğüs duvarı bütünlüğü korunur, hastanın hastanede kalışı daha kısa sürer, hasta cerrahi sonrasında daha hızlı biçimde gündelik hayatına döner. Enfeksiyon riski çok düşüktür. Operasyon sırasında kan kaybı daha az olur, operasyon sonrasında solunum sisteminde oluşabilecek sorunların riski en aza iner ayrıca psikolojik olarak hastalara rahatlık sağlanır. Ancak her hastada bu yöntem uygulanmayabilir. Yöntemin kullanılıp kullanılmayacağı hastaların genel durumuna göre değişebilmektedir.

Son Güncelleme: 21 Mayıs 2022
Whatsapp