İşe Alım Sürecimiz

Özel Antakya Akademi Hastanesi Kaliteli Sağlık Hizmeti anlayışıyla nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirerek, çalışanların etkin ve verimli olabilmesini ve bu doğrultuda uyumlu bir iş ortamı oluşturulmasını sağlamaktadır.

İş başvuru formları sadece İnsan kaynakları müdüründe bulunur . iş başvurusu yapacak olan adaylara başvuru formu İnsan kaynakları müdürü tarafından verilir. Aday verilen İş Başvuru Formunu doldurur. Form İnsan Kaynakları Müdürü tarafından incelenir, eksiklikleri tamamlatılır.Adayın eğitim durumu, iş tecrübesi talep ettiği işe göre gruplandırılır. Gruplandırma sonucunda ön görüşmeye uygun olan aday çağırılarak görüşme yapılır. Ön görüşme sonucunda elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler doğrultusunda olumlu değerlendirilen adayın hastanemiz içinde yer alabileceği uygun görevler belirlenir.Başvuru formu Özel Antakya Akademi Hastanesin’de alabileceği görevlere göre ilgili dosyada saklanır .Web kanalı ile yapılan başvurular en az 2 gün ara ile İnsan Kaynakları Müdürü tarafından izlenir ve başvurular gruplandırılır

Hizmet İçi Eğitim: Verilen hizmetin kalitesini arttırmak, personelin verimliliğini yükseltmek, gerekli bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması, yetkin kılınması için hastane genelinde gerçekleştirilen eğitimlerdir.
Oryantasyon Eğitimi: Yeni işe başlamış ya da görev yeri değiştirilmiş personele hastaneyi, çalışma ortamını genel olarak tanıtmak, işine ve işyerine uyum süresini kısaltmak, personelin işteki etkinliğini arttırmak amacıyla verilen eğitimdir. Oryantasyon ve iş başı eğitimleri plansız eğitimlerdir.

Son Güncelleme: 26 Mayıs 2022
Whatsapp