Kalite Çalışmaları

SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI  KALİTE YÖNETİMİ

ÖZEL ANTAKYA AKADEMİ HASTANESİ KALİTE KOMİTESİ

**SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI NEDİR?

Hastanemiz Sağlık Bakanlı Performans Daire Başkanlığınca hazırlanmış olan Sağlıkta Kalite Standartlarına uygun olarak çalışmalarını sürdürmekte ve bakanlıkça bu standartlar üzerinden periyodik olarak denetlenmektedir.

KALİTE POLİTKAMIZ

Kurumsal kalite yönetimi KKY01 gereği hastanemiz kalite direktörlüğü, kalite birim sorumlusu ve kalite konseyi mevcut SKS 6.1 kuralları gereği Sağlık Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde misyon ve vizyonumuza uygun çalışmaları palanlar sevk ve koordine eder. Amacımız; hasta ve çalışan güvenliğini en önemli kriter arasında tutarak kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

Ulusal ve uluslararası standartlar esas alınarak, yüksek kalitede hizmet vermek.

Hasta ve çalışan memnuniyeti odaklı bir sistem oluşturulmasını sağlamak.

Hastalarımızın, hasta yakınlarının ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı önceliğimiz tutmak.

Süreçlerden kaynaklanan hataları, kök neden analizi ile belirlemek ve hataları azaltmaya yönelik çalışmalar yapmak.

Kurumumuz personellerini eğitimlerle destekleyerek, iyileştirme ve geliştirme çalışmaları yapmak.

Teknolojik yenilikleri, bilimsel ve yönetsel gelişmeleri sürekli takip ederek, hastalarımızın hizmetine sunmak.

Ölçme ve iyileştirme mekanizmalarını kullanarak, sürekli eğitimle gelişmeyi desteklemek.

Kalite yönetiminin çalışanlar tarafından benimsenmesini sağlamak.

MİSYONUMUZ:

Sağlık alanında, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişimleri yakından takip edip uygulayan, konularında uzman, güvenilir çalışanlarımızla doğru tanı tedavisi ilkesi ile etik değerlere bağlı, kolay ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti vererek hasta memnuniyetini sağlamaktır.

 

VİZYONUMUZ:

Hedef bölgede en iyi sağlık hizmet sunucusu olmak ve buna ulaşmak için düzenli olarak ekip, komite, konsey toplantıları ile hedefe ulaşmaktır.

 

HEDEFLERİMİZ

Sağlık hizmetleri sunumunda, hizmet kalitesini arttırmak Hastane işletmeciliğinde verimliliği arttırmak.

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek.

Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmek.

DEĞERLERİMİZ

Evrensellik,

Çevreye Duyarlı,

Hasta ve Çalışan Güvenliği Odaklılık,

Hasta ve Çalışan Haklarına Saygılı,

Mükemmellik,

Saygınlık,

Dürüstlük,

Güvenirlilik

Memnuniyet,

Şeffaflık,

Hesap Verebilirlik,

Bilimsel ve Etik Yaklaşım.

KALİTE BİRİMİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:

Yönetimin Kalite Temsilcisi Kalite Yönetim Sistemi’nin KYS standartlarına uygun olarak kurulması, uygulanması, düzeltilmesi ve iyileştirilmesi, denetimi ve dökümantasyonunu  Yönetim  Kurulu adına yürütür.

KYS istekleri doğrultusunda gerekli proseslerin oluşturulması,  uygulanması, işlerliğinin kontrolü, güncel tutulması, denetimin ve sürekli iyileştirilmesi.

İhtiyaç duyulduğunda Kalite Yönetim Sisteminin performansının ve iyileştirme ihtiyaçlarının üst yönetime raporlanması.

Hastane içinde müşteri odaklılık bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve gerekli çalışmaları koordine etmek.

Kalite Yönetim Sistemi’nin planlanması, yürütülmesi Düzeltici/Önleyici Faaliyetlerin takibinden, kontrol edilmesi ve düzeltilmesi faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur.

Kalite Yönetim Sistemi prosedürlerinin ve iş talimatlarının hazırlanmasını, değişikliklerini, yayın ve dağıtımını diğer bölümlerle koordine ve takip eder.

Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili olarak kurulan çalışma gruplarını koordine eder.

YÜRÜRLÜLÜK VE YÜRÜTME

Yürürlük
Bu komitenin hükümleri Özel Antakya  Akademi Hastanesi Başhekimliğince onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Bu komitenin hükümlerini Özel Antakya Akademi Hastanesi Başhekimliği yürütür

Son Güncelleme: 23 Kasım 2022
Whatsapp